Anmälan till säkerhetsskyddschef - fördjupningskurs v.49

Anmälan stänger 25 oktober. Urvalet av kursdeltagare tillkännages kort efter sista anmälningsdag.

 

Kursen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. Fakturering sker mot denna juridiska person.

 

 

Förnamn
Frågan är obligatorisk
Efternamn
Frågan är obligatorisk
Personnummer 
ÅÅMMDD-XXXX
Frågan är obligatorisk
Mobilnummer
Frågan är obligatorisk
E-post
Ogiltigt värde, måste vara en giltig e-postadressFrågan är obligatorisk
Arbetsgivare
Frågan är obligatorisk
Organisationsnummer
Frågan är obligatorisk
Titel/befattning
Frågan är obligatorisk
Ange kortfattat dina förkunskaper och tidigare utbildning inom kursområdet
Har du tidigare genomfört försvarshögskolans kurs för säkerhetsskyddschefer?
Frågan är obligatorisk
 Om nej, vad har du för motsvarande säkerhetsskyddsutbildning?
Faktura adress / Peppol ID / e-faktura
Frågan är obligatorisk
Faktura referens
Frågan är obligatorisk
Övrig information, t.ex. önskemål om specialkost
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen
Frågan är obligatorisk
Om antagen - Jag förstår att hela kursavgiften faktureras om jag inte lämnat återbud senast 4 november 2024
Frågan är obligatorisk